شرکت حسابدری , موسسه حسابداری , خدمات حسابداری

شرکت حسابدری , موسسه حسابداری , خدمات حسابداری جان تا این لحظه 2 ماه و 8 روز تو دل مامانشه

حسابداری شرکت خدماتی

مشاورین-تهران-و-شرکا-خدمات-مالی-و-مالیاتی--شرکت-حسابداری-TCP-Tehran-Consulting-Partners
 

حسابداری شرکت خدماتی

در هر صنف کاری فعالیت های اقتصادی به صورت مختلف میباشد و این اختلاف فعالیت ها باعث شده نحوه حسابداریآنها که توسط شرکت حسابداری صورت میگیرد نیز مختلف باشد. فعالیت اقتصادی، نحوه مدیریت، طریقه نگهداری اطلاعات مالی در شرکت خدماتی توسط  شرکت حسابداری نیز متفاوت خواهد بود.

حسابداری شرکت خدماتی

حسابداری شرکت خدماتی نسبت به حسابداری شرکت های تولیدی و بازرگانی متفاوت خواهد بود چرا که در شرکت خدماتی مواد اولیه ای خریداری نمی شود و فقط هزینه هایی برای خرید وسایل مورد نیاز که برای خدمات در جهت کسب درامد و سود و همچنین ایجاد بدهی ، افزایش سرمایه ، خرید دارایی ،انجام میپذیرد. از جمله شرکت های خدماتی میتوان به موسسه های اموزشی، شرکت خدمات حسابداری و حسابرسی اشاره کرد.

مهمترین ثبت سند حسابداری در شرکت خدماتی که توسط  شرکت حسابداری زده میشود:

بانک / حسابهای دریافتی

                   درامد حاصل از خدمات

در حال حاضر به دلیل بیشتر شدن فعالیت ها نیاز به نیروی ماهر در زمینه خدمات بیشتر شده ، بنابراین فعالیت در زمینه حسابداری برای شرکت های خدماتی افزایش یافته که باعث شده نقش حسابدار در روند کاری شرکت خدماتی بسیار مهم شود.

روند حسابداری برای شرکت خدماتی که بوسیله شرکت حسابداری صورت میگیرد به شرح زیر است :

جمع آوری اسناد و مدارک

منظور از اسناد و مدارک که شرکت حسابداری جمع آوری می کنند رسیدهای پرداختی بانکی و فاکتورها است که در شرکت های خدماتی به قراردادهایی که قرار به ارائه آنها میباشند و یا رسیدهایی که بابت انجام خدمات و یا ساعات انجام کار بابت خدمات میباشد.

تجزیه و تحلیل اسناد و مدارک

شرکت حسابداری محاسباتی را در مورد اسناد و قراردادهای کار انحام میدهد که ایا روش ارائه خدمات یکی است یا خیر .

سند حسابداری

شرکت حسابداری بعد از تجزیه و تحلیل موارد باید آنها را بصورت یک سند در سیستم حسابداری وارد نماید .

اسنادی که  شرکت خدمات حسابداری برای یک شرکت خدماتی وارد سیستم حسابداری میکند بیشتر بصورت زیر خواهد بود.

ثبت ارائه خدمات به صورت نقد ونسیه :

                              بانک / حسابهای دریافتنی    ****

                                                                           درآمد حاصل از خدمات               ****

                             ( بابت ثبت ارائه خدمات به صورت نقد ونسیه)

دفتر روزنامه

شرکت حسابداری دفتر روزنامه را از روی سند حسابداری و دقیقا مثل آن را بصورت خلاصه ماهانه اسناد در دفاتر قانونی ثبت مینماید.

دفتر کل

شرکت حسابداری مانده های هر حساب بصورت ریز هر حساب به دفتر کل منتقل میکند.

دفترمعین

شرکت حسابداری پس از وارد کردن حساب ها در دفتر کل باید هر کدام از حسابها که ریز دارند به صورت جزئی به دفتر معین که از دفاتر قانونی اجباری نیست و فقط بر حسب نیاز شرکت است وارد مینماید.

مانده گیری از حسابهای دفتر کل

شرکت حسابداری مانده گیری از حساب دفتر کل رادر پایان سال مالی انجام خواهد داد.

تراز آزمایشی

شرکت حسابداری بعد از اینکه مانده گیری از حساب های دفتر کل را انجام داد همه حساب هارادر تراز آزمایشی دو ستونی درج خواهد کرد.

اصلاح حسابها

شرکت حسابداری در پایان دوره های مالی و بعد از اینکه ترازآزمایشی راایجاد کرد، اصلاحاتی رادر  دفاتر قانونی صورت میدهد که این اصلاحات میتواند شامل:استهلاک دارایی های ثابت و یا ذخیره مطالبات مشکوک الوصول ، هزینه های بیمه و اجاره و یا … که ممکن است شرکت حسابداری فراموش کرده باشد انجام میدهد.

ترازآزمایشی اصلاح شده

شرکت خدمات حسابداری پس از اصلاحاتی که انجام داد در تراز آزمایشی که درست کرده تمامی اصلاحاتی را که انجام داده است را درج مینماید که به تراز آزمایشی اصلاح شده معروف است.

صورت سود وزیان 

 صورت سود و زیانی که  شرکت خدمات حسابداری ارائه میدهد نشان دهنده نتیجه فعالیت آن شرکت است . که این صورت در واحد های مختلف متفاوت خواهد بود این سود و زیان در شرکت خدماتی بصورت زیر است :

درآمد حاصل از ارایه خدمات  هزینه خدمات ارایه شده = سود یا زیان ناویژه  مالیات پرداختی = سود / زیان ویژه

صورت سرمایه :

شرکت حسابداری برای محاسبه صورت حساب سرمایه ابتدا سرمایه اولیه و در صورت داشتن سرمایه گذاری مجدد و برداشت ها راکم کرده و در اخر سود و یا زیان در طی سال مالی اضافه و یا کسر خواهد کرد تا سرمایه پایان دوره مشخص شود . صورت های حساب سرمایه در همه نوع فعالیت اقتصادی به یک روش محاسبه میشود.

ترازنامه

شرکت حسابداری در ترازنامه دارایی ها رادر یک سمت ودر سمت دیگر  جمع بدهی ها و سرمایه راقید مینماید که باید بر اساس معادله حسابداری مقادیر انها یکی باشد.

بستن حسابهای موقت

شرکت ها دارای دو نوع حساب هستند که شامل دائم و موقت است حساب موقت به نسبت نوع فعالیت شرکت متفاوت خواهد بود. شرکت خدمات حسابداری در انتهای سال حساب های موقت رابه خلاصه سود و زیان میبندد. هزینه ها نیزاز جمله حساب های موقت به شمار میروند. شایان ذکر است قبل از اینکه حساب های موقت بسته شود باید لیستی از آنها در تراز اختتامیه درج شود .

 

بستن حسابهای دائمی

شرکت خدمات حسابداری ابتدا حساب های موقت را بسته و پس از ان حساب های دائم صورت میگیرد حساب های دائمی شامل دارایی ها ، بدهی ها ، و سرمایه هستند.

تراز افتتاحی در سال مالی جدید

شرکت حسابداری  ابتدا لیستی از حساب های دائمی را در حسابی تحت عنوان تراز افتتاحیه تهیه کرده و سپس حساب های دائمی را در سال مالی جدید افتتاح میکنیم.

افتتاح حسابهای دائمی درسال مالی جدید

شرکت حسابداری همه حسابهای دائمی را(دارایی بدهی سرمایه)با حساب ترازافتتاحی  افتتاح مینماید.

 

نوشته شده توسط مشاورین تهران و شرکا

 

جستجوهای مرتبط با ما: شرکت حسابداری تهران، شرکت حسابداری در تهران، حسابداری تهران، حسابداری در تهران،مشاور مالی و مالیاتی،  مشاوره مالی و مالیاتی، مشاوره مدیریت مالی، مشاور مدیریت مالی


تاریخ : 03 مهر 1397 - 18:52 | توسط : حسابداری | بازدید : 8 | موضوع : وبلاگ | نظر بدهید

حسابداری پیمانکاری و نحوه ارائه خدمات شرکت حسابداری یا موسسه حسابداری

شرکت-حسابداری-,-موسسه-حسابداری-,-حسابداری-پیمانکاری
 

حسابداری پیمانکاری و نحوه ارائه خدمات شرکت حسابداری یا موسسه حسابداری:

از آنجا که حسابداری شرکت های پیمانکاری از نوع خاصی از حسابداری میباشد انجام این حسابداری توسط نیرو های با دانش بالا و تجربه کافی الزامی میباشد زیرا این حسابداری براساس اطلاعات و داده های خاصی که مرتبط با قرارداد های پیمانکاری انجام میشود بنابراین با توجه به این موضوع شرکت حسابداری و یا موسسه حسابداری که تشکیل شده از نیروها ی مجرب میباشد میتوانند گزینه مناسبی برای انجام حسابداری شرکت های ی پیمانکاری باشد.

در ادامه مطلب علت اهمیت شرکت حسابداری یا موسسه حسابداری در انجام حسابداری پیمانکاری و همین طور با نحوه تنظیم قرارداد ها و تعاریف خاص این نوع از حسابداری آشنا خواهید شد.

به اسناد و مدارکی  که طبق شرایط معینی از طرف کارفرما به پیمانکار تحویل داده میشود و مبنای حقوقی و تمامی کارهای حسابداری است  پیمان میگویند.

به شخص حقیقی یا حقوقی که قسمتی از فعالیت خود را یا تمامی امور مربوط به کار خود طی شرایط معینی به پیمانکار واگذار میکند  کارفرما میگویند.

به شخص حقیقی یا حقوقی که قسمتی ویا تمامی امور مربوط به یک پروژه را طی شرایط معینی به دست میگیرد پیمانکار میگویند.

که پیمانکار یا کارفرما میتوانند برای پیش بردن بهتر فعالیت ها حسابداری فعالیت های مالی و مالیاتی خود را به شرکت حسابداری یا موسسه حسابداری واگذار کنند.

قراردادهای پیمانکاری:

قرار داده های پیمانکاری به 5 دسته تقسیم میشوند که هرکدام از آن ها شامل قوانین مخصوص خود میباشند و اجرای آن ها  شیوه خاصی را دارا است.

1) قرارداد بر اساس واحد بها : در این نوع قراردادهر قسمت کاری دارای مبلغ معینی میباشد و اجرای دقبق موضوع قرار داد الزامی میباشد.

2) قراداد مقطوع : این فرم از قرارداد به این نحو است که از شروع کارمبلغی مقطوع در قرارداد قید میشود که پیمانکار باید در ازای آن مبلغ کار را به پایان برساند و اجرا کند.

3) قراداد امانی : این قرار داد به این شکل است که یک مبلغ دریافتی ثابت برای پیمانکار وجود دارد بدین معنی که  کارفرما یک قسمت از مبلغ مجاز در قرارداد را به پیمانکار پرداخت میکند و در طی انجام کار هم مبلغی ثابت پرداخت می نماید.

 .

4)قراداد بر اساس مواد لازم و دستمزد : شیوه این قرار داد به این شکل است که مبلغی بر طبق قیمت مواد و دستمزد وجود دارد و عهده گرفتن کار توسط پیمانکار در ازای پرداخت مبلغ مواد لازم برای کار و دستمزد تعیین شده میباشد.

5) قراداد مدیریت اجرا : در این حالت از قرارداد کارفرما موظف به  تهیه مواد اولیه ، تجهیزات ، وسایل مورد نیاز و نیروی انسانی بر می باشد و از دیگر مسئولیت های کارفرما دریافت حق الزحمه مقطوع نیز برای مدیریت اجرای طرح میباشد.

انواع قرار داد های ذکر شده در کار حسابداری پیمانکاری بسیار مهم است زیرا هرکدام از قرارداد ها دارای مفادی میباشد که تاثیر بر روند حسابداری پیمانکاری میگذارد که میتوان گفت  در شرکت حسابداری و یا موسسه حسابداری تحلیل این قراردادها و یدست آوردن اطلاعات  لازم از آن برای فرایند حسابداری پیمانکاری به راحتی صورت میگیرد.

مناقصه ها و نحوه گرفتن کار توسط پیمانکاران :

پیمانکاران اصولا پروژه های کاری را از طریق مختلف در دست میگیرن:

1) از طریق مناقصه عمومی : در این فرم  کارفرما در نشریات کثیر النتشار آگهی مناقصه را به چاپ میرساند  تا به اطلاع همه متقاضیان برسد تا در ادامه  با دین آگهی تمام پیمانکاران واجد شرایط اقدامات لازم را انجام دهند.

2) از طرق مناقصه محدود : در این حالت بر خلاف مناقصه عمومی  آگهی عمومی داده نمیشود بلکه به تعدای از پیمانکارانی که شرایط  لازم  برای دریافت کار رادارند دعوت نامه داده میشود و طی جلسه ای تصمیم گیری نهایی انجام  میشود.

3) ترک تشریفات مناقصه : در این روش هم مانند مناقصه محدود  مناقصه عمومی برگزار نمی شود به دلیل تشخیص کارفرما و مشکلاتی که وجود دارد و کار به صورت  شرایط خاص به پیمانکار مشخصی تحویل داده میشود . نکته ای که در این نوع از  مناقصه وجود دادر این است که ترک مناقصه باید با تایید یک هیئت سه نفره از مقامات مسئول صورت گیرد  و در همه شرایط قابل اجرا نبوده و راه حل آخر می باشد.

نوشته شده توسط مشاورین تهران و شرکا

جستجوهای مرتبط با ما شرکت جسابداری : شرکت حسابداری تهران، شرکت حسابداری در تهران، حسابداری تهران،حسابداری در تهران،  مشاوره مالی، مشاور مالیاتی، موسسه حسابداری ، موسسه حسابداری در تهران ، خدمات حسابداری، خدمات حسابداری تهران، خدمات مالیاتی


تاریخ : 03 مهر 1397 - 18:52 | توسط : حسابداری | بازدید : 5 | موضوع : وبلاگ | نظر بدهید

حسابداری مدیریت و نقش شرکت حسابداری / موسسه حسابداری

حسابداری-مدیریت-و-نقش-شرکت-حسابداری---موسسه-حسابداری
 

حسابداری مدیریت و نقش شرکت حسابداری /موسسه حسابداری :

حسابداری مدیرتی جدا از حسابداری نیست بلکه شاخه ای از حسابداری به شمار می آید که میتواند به مدیران شرکت در برنامه ریزی، تصمیم گیری، کنترل و تجزیه و تحلیل کمک رسان باشد اگر مدیریت اجرایی استفاده موثر از این ابزار داشته باشند سود و بهینه سازی تجارت را به همراه دارد. مدیران برای اینکه بتوانند تصمیم گیری های درست و دقیقی داشته باشند احتیاج به اطلاعات مالی و اقتصادی سازمان یافته دارند اما این اطلاعات که در قالب صورت های مالی میباشد چون مطالب اقتصادی هستند ممکن است برای همه قابل درک نباشد در واقع اطلاعات درون این صورت های مالی برای شناسایی روش هایی برای ثبات مالی و افتصادی کافی نمیباشند به همین دلیل توسعه حسابداری مدیریتی اهمیت ویژه ای دارد. از این رو شرکت حسابداری و یا موسسه حسابداری میتوانند اطلاعات و مشاوره های مناسبی در این زمینه در اختیار مدیران قرار دهند به این نحو که توسعه سیستمی ، ثبت اطلاعات مالی و غیر مالی با توجه به نیاز مدیریت توسعه گزارش های اولیه که شامل تجزیه و تحلیل درآمد ها و هزینه ها میباشد و… صورت میگرد.

علت مراجعه به شرکت حسابداری و موسسه حسابداری این میباشد که آنجا دارای کارشناسان با تجربه و خبره میباشد که میتوانند بهترین خدمات را در این زمینه ارائه کنند.

اگر بخواهیم از حسابداری مدیریت تعریفی داشته باشیم میتوان آنرا فرآیندی نام نهاد که شامل شناسایی، اندازگیری، گردآوری، سنجش، تحلیل و تفسیر اطلاعات مالی و اطلاعات کمی و عملکرد دانست.

این فرآیند گفته شده بدین منظور توسط مدیران انجام میشود که با برنامه ریزی ، ارزیابی و کنترل عملیات بتوان استفاده بهینه از منابع سازمانی داشته باشند و به دلیل ایکه این اطلاعات توسط مدیران در سطوح مختلف مورد استفاده قرار میگیرد پس باید به نحوی تدوین شوند که مورد استفاده تمامی مدیران قرار بگیرد، که لازم به ذکراست شرکت هایی که ازشرکت حسابداری و یا موسسه حسابداری در این راستا مشاوره و خدمات میگیرند فرآیند مناسب تری دارا میباشند.

حسابداری مدیریت در بالا بردن بهروری سازمان ها تاثیر بسزایی دارد اما این تاثیر زمانی خود را نشان میدهد که شرایط مناسب آن وجود داشته باشد منظور از شرایط مناسب وجود محیط کارآمد و رقابتی میباشد اما در حال حاضر این شرایط به طور کامل وجود ندارد یعنی در واقع محیط غیر رقابتی باعث شده است که ابزارهای حسابداری مدیریت از کارایی مطلوبی برخودار نباشد.

نکته دیگری که وجود دارد این میباشد که صنایع بزرگ در انحصار دولت میباشد، در واقع بخش های مهم اقتصادی در دست دولت و بخش عمومی است و این امر باعث شده است که استفاده از تکنیک ها و روش های حسابداری مدیریت مبنی بر رقابت در این بخش ها وجود نداشته باشد این امر حتی در در مدارس ، دانشگاه ها و بیمارستان های دولتی به چشم میخورد و کماکان در این بخش ها از همان شیوه سنتی و حسابداری نقدی استفاده میشود و میتوان گفت شاخصی برای برآورد عملکرد، کارایی، اثربخشی این موسسات وجود ندارد.

اما این بدین معنی نیست که نشود در این سیستم ها و سازمان ها تغییراتی ایجاد کرد بلکه میتوان با بودجه نویسی دقیق و سازمان دهی شده و حسابداری مدیریت کارایی و بهروری را بالا برد و همچنین میتوان انگیزه لازم را در مدیران افزایش داد تا بتوانن ازخلاقیت و نوآوری نیروهای انسانی و سایر منابع استفاده بهینه داشته باشن بحث نیروهای انسانی بحث مهمی میباشد حتی در شرکت حسابداری و یا موسسه حسابداری برای مشاوره های خود در زمینه حسابداریمدیریت به این موضوع تاکید ویژه ای دارند.

 

نوشته شده توسط مشاورین تهران و شرکا

جستجوهای مرتبط با ما شرکت جسابداری : شرکت حسابداری تهران، شرکت حسابداری در تهران، حسابداری تهران،حسابداری در تهران،  مشاوره مالی، مشاور مالیاتی، موسسه حسابداری ، موسسه حسابداری در تهران ، خدمات حسابداری، خدمات حسابداری تهران، خدمات مالیاتی


تاریخ : 03 مهر 1397 - 18:51 | توسط : حسابداری | بازدید : 5 | موضوع : وبلاگ | نظر بدهید

بودجه نویسی و خدمات شرکت حسابداری / موسسه حسابداری در این زمینه

بودجه-نویسی-و-خدمات-شرکت-حسابداری--موسسه-حسابداری-در-این-زمینه
 

بودجه نویسی و خدمات شرکت حسابداری /موسسه حسابداری در این زمینه

 

میتوان گفت تمامی شرکت ها و مدیران از این موضوع آگاهی دارند که یکی از مهم ترین عوامل موفقیت در فعالیت های مالی ، بودجه بندی است و همچنین این را هم میدانند که بودجه بندی درست و دقیق کار آسانی نیست پس بهتر است از افراد متخصص در این باره یاری بگیرن مانند مشاوران و کارشناسان شرکت حسابداری و موسسه حسابداری .

علت استفاده شرکت ها از بودجه این میباشد که بتوانند برنامه ریزی دقیق و کنترل درستی بر عملکرد خود داشته باشند از مزایای بودجه بندی میتوان این طور گفت که در بودجه بندی مدیران متوجه میشند که چه مبالغی باید دریافت و پرداخت شود و به این نحو میتوانند وجوه کافی برای پرداخت بدهیهای خود مشخص نمایند ویا این که چه مقدار مواد اولیه برای تولید محصول با توجه به تقاضایی مورد انتظار لازم است.

بودجه  و حسابداری

مدیران برای بودجه بندی شرکت خود نیاز به اطلاعات دقیق حسابداری دارند پس در اینجا به این نکته پی میبریم که باید فرآیند حسابداری شرکت کاملا دقیق و بدون نقص باشد و توسط افراد مجرب مانند کارشناسان شرکت حسابداری و یا موسسه حسابداری صورت پذیرد زیرا این اطلاعات حسابداری قرار است روند مالی شرکت از قبیل درآمدها هزینه ها بهای تمام شده سود و زیان و سایر موارد را به مدیران نشان دهد معمولا در شرکت ها مسئولیت اینکه این داده ها و ارقام مالی را به مدیر و کارکنان ارجاع دهد و توضیح بدهند با حسابدار است.

در واقع این حسابدار است که با انجام امور مالی میتواند داده های مورد نیاز برای بودجه بندی را فراهم سازد به این نحو که برنامه های آتی مدیر را به صورت ارقام در قالب گزارش بودجه به کارکنان ارائه میکند. برای اطمینان بیشتر مدیران از اینکه بودجه بندی درحال آماده سازی درست تهیه و اجرا میشود و همچنین روند مالی دقیق است  میتوانند این فرآیند هارو با یاری کارشناسان شرکت حسابداری و یا خدمات حسابداری پیش ببرن و بهترین نتیجه را دریافت نمایند. با تهیه گزارشات بودجه ای ما مبنایی در دست داریم که میتوانیم با آن ارزیابی عملکرد و مقایسه نتایج واقعی با اهداف از قبل مشخص شده را بررسی کنیم.

از ابزار کاملا موثر و مفیدی که میتوان درفرآیند تهیه بودجه بندی از آن استفاده کرد نرم افزارهای پیشرفته حسابداریاست زیرا این نرم افزارها امکان دسترسی سریع  به اطلاعات را برا مدیران فراهم میکند

نکات مهم و مثبت در بودجه نویسی

 1. به کمک بودجه نویسی تمامی قسمت های مدیریت مجبوربه تهیه برنامه و فرموله کردن اهداف خود میشوند.
 2. با بودجه نویسی این فرصت به مدیریت داده میشود که از وقوع مشکلات جدی جلوگیری نمایند و تغییرات لازم را برای این امر بوجود آورند
 3. ازویژگی های مهم بودجه نویسی این میباشد که میتواند هماهنگی مورد نیاز بین فعالیت های واحد تجاری را آسان تر ایجاد کند .نحوه این هماهنگی به این صورت میباشد اهداف هر بخش از واحد تجاری را به اهداف کلی شرکت مربوط میسازد. پس شرکت می تواند این توانایی را بهرمند شود که تولید و فروش را متناسب با فروش مورد انتظار افزایش دهد.
 4. توسط بودجه بندی مدیریت میتواند آگاهی به عملکرد کلی شرکت داشته باشد و همچنین تاثیرپذیری فعالیت داخلی شرکت  از عوامل خارجی همچون شرایط اقتصادی جامعه را افزایش می دهد.
 5. از دیگر نکات مثبت بودجه نوسی این میباشد که به نحوی باعث افزایش انگیزه پرسنل شرکت برای دستیابی به اهداف از قبل تعیین شده میشود

طبق موارد گفته شده بودجه نویسی عملیات مهم و تاثیرگذاری است که مدیسریت میتواند استراتژیک شرکت خود را بر این اساس پیش برد که البته تهیه آن ملزم به داشتن دانش ، تجربه،  اطلاعات مالی جامع و دقیق میباشد و همچنین باید توسط افراد خبره که هم در زمینه اطلاعات بودجه نویسی و هم در زمینه مالی اطلاعات دارن صورت پذیرد که میتواتن مجموعه ای از این موارد را در شرکت حسابداری و یا موسسه حسابداری یافت زیرا در شرکت حسابداریمجموعه ای از کارشناسان مختلف در زمینه های مالی مشغول به فعالیت میباشند که میتوانند خدمات جامعی ارائه کنند.

 

نوشته شده توسط مشاورین تهران و شرکا

جستجوهای مرتبط با ما شرکت جسابداری : شرکت حسابداری تهران، شرکت حسابداری در تهران، حسابداری تهران،حسابداری در تهران،  مشاوره مالی، مشاور مالیاتی، موسسه حسابداری ، موسسه حسابداری در تهران ، خدمات حسابداری، خدمات حسابداری تهران، خدمات مالیاتی


تاریخ : 03 مهر 1397 - 18:50 | توسط : حسابداری | بازدید : 7 | موضوع : وبلاگ | نظر بدهید

مقایسه حسابداری IFRS با صورت مالی ایران

مقایسه حسابداری IFRS با صورت مالی ایران - TCP
 

مقایسه حسابداری IFRS با صورت مالی ایران

 

 1. کاربرد مفاهیم نظری گزارشگری مالی ایران  و حسابداری IFRS به طورکلی یکسان میباشد .
 2. بخش های موجود در صورت مالی ایران (دارایی – بدهی – درآمد –هزینه ) درمفاهیم نظری با حسابداری IFRS به غیراز موارد محدود مشابه میباشد اما این تفاوت های محدود در نحوه شناسایی اقلام دارایی تفاوتی ایجاد نمیکند .
 3. در استاندارد حسابداری ایران صورت های مالی شامل (ترازنامه ، صورت سود و زیان ، صورت سود وزیان جامع ، صورت جریان وجه نقد و یادداشت های توضیحی ) است اما در استاندارهای IFRS به غیر از صورت های مالی یاد شده ارائه (صورت تغییرات حقوق صاحبان سرمایه ) نیز الزامی است.

تفاوتهای مهم در ترازنامه  

– دراستاندارهای حسابداری IFRS از نام صورت وضعیت مالی به جای ترازنامه استفاده میشود درحالی که در استانداردهای ایران همچنان از نام ترازنامه استفاده میشود .

– در استاندارهای حسابداری IFRS دارایی های جاری گسترده تر از استاندارهای داخلی میباشد زیرا دارایی های جاری در استاندارهای داخلی زمانی ثبت میشود که مدارکی مبنی بر فروش طی یکسال وجود داشته باشد بدهی های جاری هم در استاندارهای حسابداری IFRS گسترده تر میباشد .

– طبق استاندارهای ایران صورت های مالی به شکل Tمیباشد ولی در استاندارهای  حسابداری IFRSبه صورت متوالی است .

– در حسابداری IFRS به صورت عادی اقلام غیرجاری ابتدا گزارش میشود در حالی که در استاندارهای ایران اقلام جاری درابتدا قراردارد قبل ا ز اقلام غیر جاری .

– در استاندارهای داخلی بررسی اولیه سرمایه گذاری براساس بهای تمام شده میباشد اما در حسابداری IFRS به ارزش منصفانه شناسایی میشود .

– همچنین روش طبقه بندی بدهی جاری و غیر جاری در دو استاندار متفاوت است .

– مطالبات در حسابداری ایران به شکل خالص ارزش بازیافتنی گزارش میشود اما در حسابداری IFRS مطالبلت عموما به شکل روش بهای تمام شده گزارش میشود .

– در استاندارهای داخلی برای محاسبه کاهش ارزش باید ارزش دفتری با مبلغ بازیافتنی مقایسه شود اما در حسابداریIFRS مبلغ دفتری با ارزش فعلی جریانات نقدی مورد انتظار مقایسه میشود .


تاریخ : 02 مهر 1397 - 17:48 | توسط : حسابداری | بازدید : 5 | موضوع : وبلاگ | نظر بدهید

تفاوت ارائه صورت سودوزیان درایران و حسابداری IFRS

تفاوت ارائه صورت سودوزیان درایران و حسابداری IFRS --TCP
 

تفاوت ارائه صورت سودوزیان درایران و حسابداری IFRS 

در استاندارهای داخلی به جزهزینه های عملیاتی که باید به شیوه روش بهای تمام شده طبقه بندی شود دیگر اقلام هزینه برپایه کارکرد یا ماهیت طبقه بندی میشود اما در حسابداری IFRS به این صورت نیست تمام اقلام هزینه برپایه ماهیت و کارکرد است.

ارائه سود عملیاتی در حسابداری IFRS ضروری نیست برخلاف استاندارهای حسابداری ایران .

در استاندارهای داخلی سر فصل نهایی در قسمت صورت سود وزیان  سود خالص یا زیان خالص نام برده شده اما در حسابداری IFRS از نام سود وزیان استفاده میشود .

تفاوت ارائه صوت سودوزیان جامع درایران و حسابداری IFRS 

صورت سود وزیان جامع در استاندارهای داخلی شامل 3قسمت است :

1- سود و(زیان) خالص دوره طبق صورت سود و(زیان)

2- سایر درآمدها و هزینه های شناسایی شده

3- تعدیلات سنواتی

اما در حالی که صورت سود و (زیان ) جامع در حسابداری IFRS شامل 2 بخش میباشد تنها همان 2 مورد اول و تعدیلات سنواتی در صورت تغییرات حقوق صاحبان سهام قرار میگیرد .

با توجه به استاندارهای داخلی اگر صورت سود وزیان جامع فقط شامل مورد 1 و3 باشد ارائه آن الزامی ندارد اما در حسابداری IFRS ارائه صورت سود و زیان جامع در هر حالتی الزامی می باشد .

میتوان گفت بیشترین چالشی که دراجرای استاندارهای حسابداری IFRSوجود دارد مربوط به استانداردهای ابزارهای مالی و مالیات بر درآمد است .

تفاوت ارائه صوت جریان وجه نقد درایران و حسابداری IFRS

صورت جریان وجه نقد در استاندارهای داخلی با حسابداری IFRS متفاوت است دلیل این تفاوت این است که وجه نقد در حسابداری ایران برخلاف حسابداری IFRSشامل معادل وجه نقد نیست .

در استاندارهای ایران صورت جریان وجه نقد شامال 5 سرفصل میباشد :

1- فعالیت های عملیاتی

2-بازده سرمایه گذاری و سود پرداختی بابت تامین مالی

3- مالیات بردرآمد

4-فعالیت های سرمایه گذاری

5-فعالیت های تامین مالی

اما صورت جریان وجه نقد درحسابداری IFRS تنها شامل موارد 1و4و5 میباشد .

تفاوت ارائه یادداشت های همراه  درایران و حسابداری IFRS 

در استاندارهای حسابداری IFRSیادداشت های توضیحی مربوط به ریسک مالی مانند نرخ ارز ریسک اعتبارو… ارائه میشود . اما این موضوع در ایران درحال حاضر دریادداشتهای همراه بانک ها رعایت میشود ولی درمورد سایرسازمان ها خیر.


تاریخ : 02 مهر 1397 - 17:47 | توسط : حسابداری | بازدید : 7 | موضوع : وبلاگ | نظر بدهید

تفاوت ارائه صوت جریان وجوه نقد درایران و حسابداری IFRS

تفاوت ارائه صورت جریان وجوه نقد درایران و حسابداری IFRS-بخش-3-TCP
 

تفاوت ارائه صوت جریان وجوه نقد درایران و حسابداری IFRS

در استاندارد حسابداری داخلی عملکرد تامین مالی درباره  سود سهام پرداختنی در قسمت بازده سرمایه گذاری قرار دارد اما در حسابداری IFRS سود سهام پرداختنی در قسمت تامین مالی جای میگیرد.

 شباهت‌ها

1ـ محاسبات مربوط به  فعالیت‌های سرمایه‌گذاری در استاندارد حسابداری ایران و حسابداری IFRSیکسان است.
2ـ محاسبات مربوط به  فعالیت‌های تامین مالی (به جزء سود سهام پرداختنی ) در استاندارد حسابداری ایران و حسابداری IFRS یکسان است.
3ـ در استاندارد حسابداری ایران و همچنین حسابداری IFRS فعالیت‌های اصلی درآمد عملیاتی قسمتی از جریان‌های نقدی عملیاتی است.

 تفاوت‌ها

1ـ در استاندارد های ایران صورت جریان وجوه نقد  شامل  5 قسمت میباشد اما  در حسابداری IFRS شامل 3 قسمت  است.
2ـ سود سهام و کارمزد دریافتی ،هزینه بهره و مالیات بردرآمد قسمتی از فعالیت‌های عملیاتی میباشد در حسابداری IFRS اما سود سهام و کارمزد دریافتی ، هزینه بهره در قسمت بازده سرمایه‌گذاری قرار دارد و مالیات پرداختی در قسمت  مالیات بر درآمد میباشد .
ب ـ در استاندارد شماره 2 ایران «بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی» و «مالیات بر درآمد» از سایر سرفصل‌های اصلی تفکیک و به‌طور مستقل نمایش داده می‌شود.

همانطور که  مشاهده می‌شود، بیشترین تفاوت در صورت جریان وجه نقد بین 2 استاندارد مربوط به فعالیت‌های عملیاتی میاشد برای مثال باید میزان ارتباط CFO را با EPS وDPS در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس بررسی و میزان کارایی دو استاندارد را مقایسه شود تا بتوان  بهترین روش را انتخاب کرد .


تاریخ : 02 مهر 1397 - 17:47 | توسط : حسابداری | بازدید : 6 | موضوع : وبلاگ | نظر بدهید

مراحل و اصول حسابداری دولتی

شرکت-حسابداری-خدمات-مالی-و-مالیاتی-TCP-مشاورین تهران وشرکا
 

مراحل و اصول حسابداری دولتی:

مراحل خرج حسابداری دولتی :

1)تشخیص

در حسابداری دولتی عبارت است از تعیین و انتخاب کالا و خدمات و سایر پرداخت هایی که انجام آن برای اجرای برنامه های دستگاه دولتی ضروری است.

2)تامین اعتبار

عبارت است از اختصاص دادن تمام یا قسمتی از اعتبار مصوب برای هزینه معین .

3)تعهد:

از نظر قانون محاسبات عمومی عبارت است از ایجاد دین برعهده دولت به دلیل :

الف) تحویل کالا یا انجام دادن خدمات .

ب) اجرای قراردادهایی که با رعایت مقرارت انجام شده .

ج) احکام صادر شده از مراجعه قانونی .

د) پیوستن به قراردادهای بین المللی و عضویت در سازمان های بین المللی .

4)تسجیل :

عبارت است از تعیین میزان بدهی قابل پرداخت به موجب اسناد اثبات کننده بدهی

5) صدورحواله

حواله اجازه ای است که کتبا به وسلیه ی مقامات مجاز جهت پرداخت از محله اعتبارات مصوب عهده ذی حساب در وجه ذی نفع صادر میشود .

6) درخواست وجه

سندی است که ذی حساب برای در خواست وجه وو دریافت آن صادر کند .

7) هزینه

پرداخت هایی که به طور قطعی در مقابل تعهد صورت مگیرد.

اصول حسابداری دولتی:

1)ضرورت کنترل بودجه

طبق این اصل سیستم حسابداری دولتی باید به گونه ای ثبت شود که بودجه تصویب شده ثبت شود .

2)تقدم قوانین بر اصول حسابداری

در مواردی که قوانین و مقرارت با استاندارهای حسابداری تضاد داشته باشد قانون همواره مقدم است .

3)اصل تقدم تامین اعتبار به ایجاد تعهد

در دستگاه های اجرایی قبل از ایجاد هرگونه تعهد خرید کالا یا خدمات باید اعتبار لازم در بودجه پیش بینی شده باشد در غیر این صورت مسئولین اجازه تعهد ندارن .

4)اصل تقدم روش تعدی به نقدی

از آنجا که حسابداری تعهدی دقیق ترین روش ثبت مالی است وتمام عملکردهای مالی با این روش انجام میشود.

دستگاه های اجرایی حسابداری دولتی :

1)وزارتخانه

واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون به این عنوان شناخته میشود درحال حاضر در ایران 21وزارتخانه وجود دارد .

2) معاونت راهبردی رئیس جمهور و سازمان مدیریت

به دلیل تعدد فعالیت های سازمان مدیریت در چند سال گذشته سازمان مدیریت منحل ووظایف آن به معاونت راهبردی رئیاست جمهورواگذار شد ولی به جهت ضرورت وجود سازمان مدیریت به عنوان مرکز برنامه ریزی مالی کشور سال 94 این سازمان مجددا احیا گردید که 4 وظیفه اصلی را به عهده دارد :

 • نظارت مستمر اجرای برنامه ها و طرح ها و پیشرفت سالانه ی آنها .
 • مراقبت در اجرای درست قوانین استخدامی کشور.
 • ارزشیابی عملکرد دستگاه ها .
 • برنامه ریزی بودجه و نظارت بر اجرای درست آن

نوشته شده توسط مشاورین تهران و شرکا

 

جستجوهای مرتبط با ما شرکت جسابداری : شرکت حسابداری تهران، شرکت حسابداری در تهران، حسابداری تهران،حسابداری در تهران، مشاور مالی و مالیاتی،  مشاوره مالی و مالیاتی، مشاوره مدیریت مالی،حسابداری شرکتها، حسابداری شرکتها تهران


تاریخ : 02 مهر 1397 - 17:46 | توسط : حسابداری | بازدید : 5 | موضوع : وبلاگ | نظر بدهید

آشنایی با جرائم ناشی از عدم تسلیم اظهارنامه‌ مالیاتی و دفاتر مالیاتی

جرائم-عدم ارائه اظهارنامه و دفاتر مالیاتی--مشاورین-تهران-و-شرکا
 

آشنایی با جرائم ناشی از عدم تسلیم اظهارنامه‌ مالیاتی و دفاتر مالیاتی 

طبق ماده 192ماليات‌هاي مستقيم سازمان امور مالياتي در خصوص تسليم اظهارنامه مالیاتی موديان اشخاص حقوقي و صاحبان مشاغل بندهاي (الف) و (ب) در صورت عدم ارائه اظهارنامه مالیاتی مشمول ۴۰ درصد جريمه غيرقابل بخشودگي و ساير اشخاص مشمول ۱۰ درصد جريمه قابل بخشودگي بودند.

در خصوص جرايم ناشي از کتمان درآمد در اظهارنامه مالیاتی اگر موديان اظهارنامه مالیاتی ارائه کنند اما درآمدشان را کتمان کنند يا هزينه‌ها را غيرواقعي اعلام‌ کنند، مشمول ۳۰ درصد جريمه نسبت به ماليات کتمان شده خواهند بود.

اگر فردي در موعد مقرر اظهارنامه مالیاتی خود را ارائه نکند علاوه بر اينکه نمي‌تواند از معافيت‌ها و تسهيلاتي که در قانون پيش‌بيني شده استفاده کند، به هر ميزان درآمدي که کسب مي‌کند، مشمول ماليات است و از اين بابت مشمول جريمه عدم تسليم اظهارنامه نيز مي‌شود

ارائه به موقع اظهارنامه مالیاتی باعث جایزه یک درصدی و تاخیر در اظهارنامه موجب جریمه ۲.۵درصدی در هر ماه می‌شود.

 نکته

 • درصورتی‌که مودیان حساب سود و زیان و یا ترازنامه مالیاتی خود را در زمان مقرر ارائه ندهند، مشمول پرداخت جریمه‌ای ۲۰ درصدی خواهند شد.
 • عدم تسلیم دفاتر قانونی مودیان، پرداخت جریمه‌ای ۲۰ درصدی را در پی خواهد داشت.
 • درصورتی‌که دفاتر ارائه‌شده مودیان به ادارات مالیاتی مردود اعلام شود، اشخاص موظف به پرداخت جریمه‌ای ۱۰ درصدی خواهند بود.

همچنین مودیانی که اظهارنامه الکترونیکی ارائه کنند می‌توانند ۳۰ درصد از مالیات خود را به صورت نقدی و همراه اظهارنامه پرداخت کنند و بقیه ۷۰درصد مالیات خود را ظرف ۷ ماه در هفت قسط مساوی پرداخت کنند.

مودیانی که اظهارنامه دستی و کاغذی ارائه کنند می‌توانند ۵۰درصد مالیات را نقدی و ۵۰ درصد بقیه را در ۵ قسط مساوی پرداخت نمایند


تاریخ : 02 مهر 1397 - 17:44 | توسط : حسابداری | بازدید : 6 | موضوع : وبلاگ | نظر بدهید